تبلیغات
> ....................................*************************************خوش آمدید دوستان********************************************.............................. ** ئاڵای نیشتمان ** - خودتون قضاوت کنید!!!!!!!!!

                # دﺧﺘﺮیﻋﻔﺖﻓﺮوﺷﺪ ﺑﮭﺮﻧﺎنﺧﺎﻧﮫای#

ﺷﺒﯽﻣﺴﺖرﻓﺘﻢاﻧﺪروﯾﺮاﻧﮫای

         ﻧﺎﮔﮭﺎنﭼﺸﻤﻢ ﺑﯿﺎﻓﺘﺎد اﻧﺪرﺧﺎﻧﮫای

ﻧﺮمﻧﺮﻣﮏ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻢدرﮐﻨﺎرﭘﻨﺠﺮه

        ﺗﺎﮐﮫ دﯾﺪمﺻﺤﻨﮫی دﯾﻮاﻧﮫای

ﭘﯿﺮﻣﺮدیﮐﻮروﻓﻠﺞدرﮔﻮﺷﮫای

        ﻣﺎدریﻣﺎتوﭘﺮﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﺎنﭘﺮواﻧﮫای

ﭘﺴﺮک ازﺳﻮزﺳﺮﻣﺎ میﺰﻧﺪ دﻧﺪانﺑﮫھﻢ

         دﺧﺘﺮیﻣﺸﻐﻮلﻋﯿﺶوﻧﻮشﺑﺎﺑﯿﮕﺎنە ای

ﭘﺲازآنﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮردمﻣﺴﺖﻧﺮومﺑﺮدرﺧﺎﻧﮫای

        ﺗﺎﮐﮫﺑﯿﻨﻢدﺧﺘﺮیﻋﻔﺖﻓﺮوﺷﺪﺑﮭﺮﻧﺎنﺧﺎﻧﮫای


طبقه بندی: سایر مطالب،

تاریخ : شنبه 27 آبان 1391 | 01:26 ب.ظ | نویسنده : فرزاد نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.